Zwalczanie chabra bławatka w praktyce

Zwalczanie chabra bławatka w praktyce

Chaber bławatek należy do jednych z najbardziej zjadliwy chwastów w uprawie zbóż zarówno ozimych, jak i jarych.

Te piękne kwiaty są przez wielu z nas podziwiane, ale w uprawie zbóż są postrzegane jako zjadliwe chwasty. Chabry bardzo mocno rozsiewają się po całym polu i zabierają składniki odżywcze naszym zbożom. Zwalczanie chabra bławatka jest konieczne, jeżeli chcemy uzyskać w uprawie odpowiednie rezultaty. Niestety nie da się prowadzić efektywnej uprawy, jeżeli chwastów jest tak dużo, że mocno konkurują z innymi roślinami. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem będzie po prostu użycie herbicydu, którego zadaniem jest wyeliminowanie chwastów bez uszkodzenia roślin uprawnych.
Zwalczanie chabra bławatka w praktyce

Jak przebiega zwalczanie chabra bławatka?

Żadne zabiegi agrotechniczne nie przyniosą spodziewanego rezultatu, jeżeli populacja chwastów na polu jest duża. W takiej sytuacji możemy zastosować jedynie oprysk preparatem, którego wybiórcze działanie niszczy tylko chwasty, natomiast inne rośliny oszczędza. Oprysk musi być wykonany we właściwym terminie. Najlepszy termin to późna jesień lub wczesna wiosna. Jeżeli jesienią zabieg nie był możliwy z uwagi na złe warunki w polu, na przykład zbyt dużo deszczu, to można go przesunąć na wczesną wiosnę, żeby zboża nie były w zbyt dalekiej fazie rozwoju i by nie wpłynęło to na nie negatywnie. Na opakowaniu każdego herbicydu podana jest informacja dotycząca terminów, w jakich oprysk może być wykonany oraz w jakich dawkach może być wykonany. Jeśli pola są bardzo zachwaszczone konkretnymi rodzajami roślin, należy sprawdzić pH gleby, bo może to ono przyczynia się do tego, że chwasty mają podatny grunt do tego, żeby się rozwijać. W razie potrzeby pole można odkwasić lub zakwasić, a wtedy określonych chwastów będzie mniej. Zwalczanie chabra bławatka może być trudnym zadaniem i często trzeba to rozłożyć w czasie nawet na kilka lat. Jednorazowy oprysk nie gwarantuje całkowitego usunięcia chwastów.