Represje w okresie komunizmu na terytorium Polski

Represje w okresie komunizmu na terytorium Polski

Represje dotyczące członków Polskiego Podziemia były stałym elementem w budowaniu władzy komunistycznej na terenach wyzwalanych spod okupacji niemieckiej.

Ówczesna wyzwoleńcza władza posiadała w swoich strukturach siły wojskowe i rozbudowany aparat służb bezpieczeństwa. Mogli i mieli środki do tego, aby skutecznie tłumić działania niepodległościowe, w szczególności członków Armii Krajowej. Takie działania przyczyniły się i w zasadzie umożliwiły sowieckim władzom przekształcenie struktur państwowych tak, aby ich ludzie, marionetki mogli rozbudować aparat, który umożliwiał prześladowanie członków Polskiego Podziemia. Choć działo się to od 1944 roku, co jest datą całkiem niedawną, niewiele z nas o tym pamięta. Represje i prześladowania wpłynęły i zniszczył życie wielu osobom i właśnie one, ich małżonek, rodzice oraz dzieci mogą starać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych.

Represje w okresie komunizmu na terytorium Polski

Zamiast nagrody za działania niepodległościowe represje i internowania

Władze komunistyczne mniej lub bardziej skutecznie tłumiły osoby, które mogłyby zagrażać ich ówczesnemu porządkowi. Zaczęło się od roku 1944, kiedy to w związku z rozbudowanymi strukturami wojskowymi, zaczęto tworzyć Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, które później podlegały pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Funkcjonariusze byli powołani do walki z bandytami, jak nazywano osoby, wyrażające sprzeciw wobec władzy komunistycznej. Organy skutecznie wspierało Ludowe Wojsko Polskie Armii Ludowej, Armii Czerwonej i NKWD, które skutecznie indoktrynowało polskich obywateli, wzmacniając tym samym pozycję władzy moskiewskiej. W październiku 1944 została utworzona także Milicja Obywatelska, która wkrótce przejęła działania związane z podziemiem antykomunistycznym. Polscy patrioci walczący o ziemie polskie, nadal walczyli o odzyskanie niepodległości i wpadli z deszczu pod rynnę. Działania władz stłamsiły wszystkie ruchy zbrojne do początku lat pięćdziesiątych. Wraz z rozbudową systemu bezpieczeństwa publicznego, osoby wyłapywano, represjonowano, internowano. To właśnie one mogą dziś starać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych. I choć niewiele z nich wciąż żyje, to wystąpić o nie mogą również ich dzieci. Sprawy zadośćuczynień i odszkodowań powojennych prowadzi Kancelaria Adwokacka Ewa Wąsowicz, która prowadzi również bezpłatną analizę każdego wniosku. Kancelaria i wszystkie potrzebne informacje są dostępne na stronie: odszkodowanie dla osób represjonowanych