Wymiana laptopów w firmie może być łatwa!

Wymiana laptopów w firmie może być łatwa!

Sprzęt podlega czasowej wymianie.

Dla wielu przedsiębiorstw to niezmienna zasada i działania zwykle w okreslonych odstepach czasu. Dla innych to oczywistość jednak działania podejmowane są w zależności od potrzeb. Zawsze jednak oznacza to samo. Poszukiwanie zamienników, negocjacje warunków zakupu i działania związane z pozbyciem się z firmy już nie potrzebnych urządzeń. To ostatnie postrzegane jest jako wyjątkowo uciążliwy obowiązek.Nic więc dziwnego, że likwidacją sprzętu IT pracownicy zajmują się w ostatniej kolejności.

Tymczasem wystarczy jedno proste działanie. Wybór firmy zewnętrznej, która zajmie się procesem a zadania pracowników zostaną ograniczone do minimum. Firmy podobne do SELKEA przeprowadzą każdy z etapów. Zaczną od ustalenia co właściwie mamy. Ile jest urządzeń niepotrzebnych w firmie, w jakim są stanie, czy można je wykorzystać wewnętrznie czy lepiej je sprzedać. Audyt techniczny to podstawowy element działań. Firmy zewnętrzne mogą się nim zająć. Posiadają ludzi doświadczonych w realizacji tego rodzaju działań i potrzebny sprzęt oraz oprogramowanie. Proces przeprowadzą sprawnie i szybko poznamy realne możliwości dalszych działań.

Po audycie technicznym stanu niepotrzebnych laptopów w firmie możemy ustalić również ich wartość. Firma zewnętrzna może zaproponować odkup całej partii. To optymalne rozwiązanie bo pozwala uniknąć dalszych, pracochłonnych poszukiwań nabywców. Firmy zajmujące się skupem używanych komputery posiadają zwykle sieć dystrybucji. Znają rynek, możliwości i zainteresowania potencjalnych nabywców. Zamiast tygodniami poszukiwać ich na platformach sprzedażowych możemy przy jednej transakcji zakończyć temat i odzyskać często sporą część zainwestowanych pieniędzy.

Podczas wymiany laptopów w firmie nie zapomnij wyczyścić dysków. Każdy z nich nosi wiele informacji, a większość to dane wrażliwe. Przedsiębiorca odpowiada za nie. Każdy wyciek danych oznacza duże problemy. Nie tylko wówczas gdy omyłkowo wyślemy maila do wielu odbiorców nie ukrywając ich adresów email, ale również wówczas gdy nie wyczyścimy dysków i przypadkowy użytkownik laptopy, nie upoważniony odczyta dane firmy i pracowników. Niebezpiecznych sytuacji może się zdarzyć wiele.

Wymiana laptopów w firmie może być łatwa!

Lepiej ich unikać.

Usunąć dane elektroniczne w firmie oznacza zastosować profesjonalne metody. Nie wystarczy proste działanie polegające na dodaniu plików do kosza. To nigdy nie oznacza usunięcia ich z nośnika. Nie ma też jednej najlepszej metody. Ze względu na budowę nośników, ich stan techniczny i pożądany efekt można zastosować dwa rodzaje niszczenia.

Pierwszy to niszczenie programowe danych elektronicznych. Polega ono na nadpisaniu czyli zastąpieniu informacji poprzez nic nieznaczący, przypadkowy ciąg znaków. żadna z dotychczas przechowywanych nie będzie możliwa do odczytania. Metoda programowanego nadpisywania należy do grupy szczególnie rekomendowanych przez specjalistów. Pozwala nie tylko zadbać o dane ale również nie wpływa na stan urządzenia. Jest ono nadal sprawne i co więcej może bardziej wydajnie pracować. bardziej radykalne od programowych są metody fizyczne niszczenia nośników danych a niekiedy całego urządzenia. Nie są odwracalne, więc jeżeli usuniemy dane niepotrzebnie trudno je będzie odzyskać. Należą do skutecznych metod.Fizyczne niszczenie danych można wykonać na kilka sposobów. W przypadku dysków starszego typu tj HDD może to być demagnetyzacja. Nośnik zostaje zniszczony w specjalnym urządzeniu zwanym demagnetyzerem. Alternatywnym rozwiązaniem jest rozdrobnienie w specjalnej niszczarce. Zamienia ona dyski i drobne urządzenia na miniaturowe kawałki. Optymalne parametry tego rodzaju aparatury to tzw. norma H5. Proces fizycznego oraz programowego niszczenia można potwierdzić poprzez automatycznie generowany raport. Dodatkowo możliwe jest jego nagranie tak by mieć pewność że wszystkie działania w tym zakresie zostały wykonane poprawnie.