Materiały niezbędne do budowy drogi

Materiały niezbędne do budowy drogi

W budowie dróg potrzebnych jest wiele różnego rodzaju materiałów. W przyrodzie cały czas następuje erozja, jest to zarówno erozja wodna, jak również erozja wywołana przez wiatr, należy się przed nią odpowiednio zabezpieczyć.

Do celu tego stosuje się siatki antyerozyjne, które ograniczają siatki erozji wodnej na nasypach drogowych i kolejowych. Stosuje się ją w celu umocnienia skarp wykopu i nasypu przy budowie dróg i autostrad, przy budowie wałów oraz w połączeniu z hydrosiewem. Proces ten podlega kontroli także dzięki metodzie pokrewnej a mianowicie stosując maty drenażowe, w postaci przestrzennej siatki pozwalającej na swobodny przepływ wody. Mogą być wykorzystywane jako wyrób jednowarstwowy lub wyrób wielowarstwowy, zaś w połączeniu z geowłókniną tworzą geokompozyty. Stosowana zgodnie z przeznaczeniem, mata przeciwerozyjna, jest odporna na czynniki klimatyczne i środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i eksploatacji dopuszczalnych w budownictwie komunikacyjnym. Ma doskonałą współpracę z gruntem oraz utrzymuje z nim kontakt w długim okresie czasu. Zaletą jest także to, że do jej montażu stosuje się proste narzędzia. W przypadku, kiedy chcemy wzmocnić jakieś urwisko, wówczas należy zastosować specjalistyczne metody. Należy pomyśleć nad tym, jaki materiał wybrać na umocnienia. Często stosowanym materiałem do umacniania skarp jest geosiatka. Mogą być one stosowane do zbrojenia warstwowego skarp, nasypów lub zboczy.

Powodują podwyższenie wytrzymałości gruntu poprzez zwiększenie stabilności strukturalnej. Można także stosować geokompozyty, czy maty przeciwerozyjne. Dla przykładu geokompozyt występuje w dwóch typach: jako przepuszczalny i nieprzepuszczalny dla wody, toteż jest znakomitym rozwiązaniem dla zbiorników wodnych np. do umocnienia przelewu zbiornika retencyjnego. Natomiast mata przeciwerozyjna bardzo dobrze się sprawdza w sytuacjach, kiedy jest potrzeba przeciwdziałania erozji wodnej na powierzchniach nasypów i zboczy. Ma dodatkowo ten plus, że w ofertach u producentów znaleźć można liczne maty bio degradowalne, które po zamontowaniu wzmacniają skarpę, natomiast po kilku latach, kiedy roślinność zakorzenia się i umacnia skarpę, rozkładają się całkowicie. Zobacz więcej kliknij link.