Gdzie dysk SSD sprawdzi się lepiej niż HDD?

Gdzie dysk SSD sprawdzi się lepiej niż HDD?

Dyski półprzewodnikowe SSD stały się dominujące nad dyskami twardymi HDD do serwerów, wyprzedając je na rynku korporacyjnym. Dyski SSD dla przedsiębiorstw można teraz znaleźć wszędzie, od laptopów po macierze pamięci masowej dla przedsiębiorstw.

Chociaż były wdrażane głównie do obsługi wysokiej klasy aplikacji i niewielkich ilości danych, ich zasięg zwiększył się do tego stopnia, że dyski twarde serwerów stają się rzadkie na najnowszych komputerach. Debatę na temat zalet dysku półprzewodnikowego SSD nad dyskiem twardym HDD najlepiej zrozumieć, patrząc na takie czynniki, jak podstawowa konstrukcja, wydajność, pojemność i koszt. Dyski HDD składają się z talerzy, które obracają się z prędkościami od 7500 do 15000 obrotów na minutę. Ich ruchome części zużywają się i zawodzą. Twórcy dysków twardych udostępniają dane dotyczące średniego czasu między awariami (MTBF) dla swoich urządzeń, co sprawia, że wyglądają tak, jakby trwały przez wiele lat, a nawet dekad. Ale w rzeczywistości niektóre dyski twarde ulegają awarii w nieodpowiednich momentach podczas eksploatacji. Z drugiej strony dyski SSD nie mają żadnych ruchomych elementów mechanicznych. Mimo że mają skończoną żywotność, nie ulegają uszkodzeniom mechanicznym. Ponadto są znacznie bardziej odporne na wstrząsy fizyczne. Upuszczenie urządzenia zawierającego dysk twardy może być o wiele bardziej szkodliwe niż upuszczenie dysku SSD. Dobry telefon to dobry przykład.

Cały czas są upuszczane, ale wciąż problemem jest uszkodzenie ekranu, a nigdy nie dotyczy to pamięci flash. Dyski półprzewodnikowe SSD mają wiele zalet w porównaniu z dyskami twardymi HDD. Dyski SSD działają w trybie cichym, ponieważ brak ruchomych części nie generuje żadnych hałasów, poza tym nie nagrzewają się, nie zużywają tyle energii do pracy co dyski HDD, więc zużycie baterii urządzenia jest mniejsze. Niektórzy dostawcy wszędzie opowiadają się za dyskami SSD. Technologia jest popularna, korzyści z wydajności są dobrze chronione, a problemy związane z kosztami będą w przyszłości maleć. W rezultacie główni dostawcy pamięci masowej uczynili SSD korporacyjnym integralną częścią swoich platform pamięci masowej. Chociaż dysk półprzewodnikowy SSD stał się urządzeniem pamięci masowej, klasyczny dysk twardy HDD nadal ma powód, aby istnieć. Pomimo typowych zalet, takich jak duża prędkość z niesekwencyjnym dostępem i niskie zużycie energii, dysk SSD niekoniecznie jest lepszym urządzeniem do przechowywania danych. Zawartość pamięci trwa dłużej, zwłaszcza podczas archiwizacji danych. Dysk twardy organizuje pamięć w ścieżki i sektory na kilku dyskach magnetycznych. Aby odczytać konkretny sektor, dysk twardy musi przesunąć głowice na właściwą ścieżkę.

Ten ruch podlega pewnej bezwładności mechanicznej, którą należy pokonać. Następnie mija krótki czas, zanim pożądany sektor przekręci się obok głowicy odczytu. Cała ta utrata czasu jest eliminowana dzięki dyskowi SSD. Dyski SSD charakteryzują się bardzo dużą prędkością odczytu i zapisu. Podczas odczytu kontroler pamięci flash zawsze pobiera od 2 do 4 kilobajtów z komórek flash i zapisuje je w pamięci buforowej. Ponieważ żadne głowice do odczytu / zapisu nie muszą być ustawiane mechanicznie podczas odczytu, czasy dostępu są bardzo krótkie. Dzięki temu mogą być wykorzystywane na komputerach służących do obróbki video. Tego rodzaju dysk chętnie wykorzysta także fotograf lub grafik przy obróbce plików graficznych. Podczas gdy czytanie jest bardzo szybkie, zapisywanie danych jest nieco bardziej skomplikowane. Pamięć flash jest zorganizowana w bloki. Zazwyczaj blok pamięci ma pojemność od 128 do 512 kB. Nawet jeśli jest tylko kilka bitów, dany blok musi zostać całkowicie przepisany. Przed zapisaniem do komórki pamięci należy ją usunąć. Zastosowano do tego wysokie napięcie kasowania. Wszystkie komórki w tym bloku tracą swoją zawartość. Tylko wtedy dane zostaną zmienione, a następnie ponownie zapisane. Ten proces oznacza, że szybkie dyski półprzewodnikowe SSD mogą zapisywać dane szybciej niż wolne dyski twarde HDD. Jeśli chcesz kupić dysk SSD, możesz to zrobić za pośrednictwem strony https://vobis.pl/dyski-ssd-western-digital.