Czym jest metodologia tworzenia oprogramowania Agile?

Czym jest metodologia tworzenia oprogramowania Agile?

Agile jest to metodologia planowania i dostarczania twórczej pracy.

Jest głównie używany do tworzenia oprogramowania, ale został również dostosowany do niektórych innych dziedzin, takich jak produkcja przemysłowa, a nawet niektórzy ludzie używają go do efektywnego organizowania i wykonywania prac domowych, takich jak mycie naczyń, sprzątanie, czy regularne płacenie rachunków. Istnieje kilka odmian metodyki Agile. Jeden z najpopularniejszych i ten, którego używa się najczęściej w zespole pracowników, nazywa się Scrum. Inne odmiany to Lean, Kanban, XP, ale istnieje wiele innych rodzajów szkolenia Agile. Teoria Agile zasadniczo zakłada, że dzięki nowoczesnej technologii można dość szybko opracowywać wyrafinowane produkty, a wymagania klientów często się zmieniają, dlatego nie ma sensu przygotowywać bardzo szczegółowych planów na wiele miesięcy. Jest to sprzeczne z metodologią „wodospadu”, która była popularna w latach 80. i 90. XX wieku i nadal jest stosowana w niektórych organizacjach, w których często widywano foldery z setkami stron bardzo szczegółowych planów pracy do wykonania w ciągu najbliższych kilku lat. Tak szczegółowe plany są tworzone tylko na krótkie okresy zwane „sprintami”. Sprint trwa od tygodnia do miesiąca, a każdy zespół decyduje, jaka długość sprintu na to działa. Zespół współpracuje z właścicielem produktu, który decyduje, które funkcje lub historie są najważniejsze do opracowania w kolejnym sprincie.

Zespół ocenia historie za pomocą punktów historii, co jest odzwierciedleniem złożoności prac rozwojowych potrzebnych do stworzenia tej historii w porównaniu z innymi historiami, które zespół opracował w przeszłości.

Te punkty służą do oszacowania, ile pracy można wykonać podczas następnego sprintu. Podczas sprintu zespół spotyka się przynajmniej raz dziennie na spotkaniu stand-up, podczas którego członkowie zespołu wymieniają się nawzajem informacjami na temat pracy, którą wykonali, pracy, którą planują wykonać oraz rzeczy, które blokują ich postępy. Do stosowania takiej metodologii warto zdobyć agile pm certyfikat. Wyznaczony członek zespołu o nazwie Scrum Master pomaga członkom zespołu w usuwaniu tych blokerów. Scrum Master nie jest liderem zespołu, ale ważnym pomocnikiem.