Geodeta wyznaczy granice działek i przygotuje mapy

Geodeta wyznaczy granice działek i przygotuje mapy

Geodeta określa dokładną lokalizację dróg, budynków i innych cech określonej nieruchomości.

Informacje te są następnie wykorzystywane do określania wszelkich zmian w granicach nieruchomości, ograniczeń dotyczących tego, co można wybudować lub gdzie należy zlokalizować nowe konstrukcje, jak duże mogą być konstrukcje oraz odpowiedniej głębokości zabudowy dla fundamentów. Jeśli planujesz zbudować nowy dom lub jakiegoś typu budynek na istniejącej nieruchomości, możesz potrzebować badania terenu, aby określić dokładne granice i wszelkie potencjalne ograniczenia. Na przykład, niektóre działki mają możliwość przejazdu, które umożliwia właścicielom sąsiednich nieruchomości wykorzystanie części gruntu w celu uzyskania dostępu do ich domów przez podjazd lub drogę. Geodeta przyda się jeśli masz spór z sąsiadem dotyczący linii granicznych lub lokalizacji ogrodzeń. Nierzadko zdarza się, że na Twojej posesji znajduje się ogrodzenie sąsiada lub ścianka budynku, wówczas geodeta może określić dokładną granicę. Kiedy decydujemy się na budowę basenu, ogrodzenia, garażu lub dobudowę domu, należy zawsze zatrudnić geodetę. Geodeta przygotowuje plan działki, ten dokument jest bardzo ważny dla wniosku o budowę. Trzeba brać pod uwagę plan zagospodarowania terenu, do którego należy dostosować nasz budynek. Geodeta określa jakie maja być odległości od granicy naszej działki, gdy wszystko zostanie przygotowane na placu budowy, geodeta pomaga w dalszych fazach prac.

Sporządza specyfikacje dla robotników ziemnych, na których ma być wykopany wykop. Określany jest również punkt odniesienia wysokości.

Po wykonaniu wykopu i wylaniu fundamentu geodeta sprawdza bardzo dokładnie czy dom budowany jest zgodnie z wytycznymi. Geodeta będzie wykonywał pomiary powierzchni użytkowej domu, można oczywiście na naszej działce wykonać różnego rodzaju pomiary geodezyjne Kraków, w zależności od potrzeb. Kiedy przykładowo będziemy chcieli dobudować garaż na naszej działce, wówczas także przyjdzie nam z pomocą geodeta, który wykona odpowiednich pomiarów.