Rejestrujmy spółkę jawną

Rejestrujmy spółkę jawną

Można powiedzieć, że spółka jawna to modelowy typ handlowej spółki osobowej. Spółka jawna to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo z wykorzystaniem własnej nazwy.

Do wspólników spółki jawnej można zaliczyć osoby fizyczne oraz osoby prawne. Warto nadmienić o czymś bardzo ważny, a jest to odpowiedzialność wspólnika z jakiekolwiek błędy całym swoim majątkiem. Oznacza to, że w razie poważniejszych problemów pod licytacje może ich cały majątek wspólnika. Ryzyko jest bardzo duże, dlatego trzeba przemyśleć sobie decyzje o zakładaniu takiej spółki. Spółka jawna powstaje od momentu wpisania jest do rejestru. Do majątku spółki wlicza się całe mienie i wkład wszystkich wspólników. Każdy ze wspólników ma prawo do reprezentowania spółki. Do obowiązków każdego wspólnika należy prowadzenie spraw spółki. Jeśli ktoś chce tego uniknąć to konieczna jest specjalna uchwała i zmiana w zapisie umowy spółki. Wtedy można to robić w legalny sposób.

Co powinna zawierać umowa spółki prawnej?

W umowie muszą znaleźć się takie dane jak siedziba spółki, określenie dokładnych wkładów, które są wnoszone przez wspólnika. Ich wartość musi być dokładnie podana. Konieczny jest przedmiot działalności spółki. Oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony. Prowadzenie spółki jawnej nie jest skomplikowane, ale na pewno trzeba się znać na przepisać. Już przy samym zakładaniu spółki trzeba uważać na to, co się robi żeby nie popełniać żadnych błędów. Ich jest ich mniej tym lepiej, a byłoby dobrze gdyby nie było ich wcale. Przed założeniem spółki jawnej warto zdobyć informacje o zakładaniu spółki, ale tylko ze sprawdzonego źródła. Gdzie można znaleźć tak potrzebne nam informacje? Można będzie odwiedzić stronę http://spolki24.net/rejestracja-spolki-jawnej/. W jednym miejscu mamy najnowsze informacje, którymi można się podpierać przy zakładaniu spółki jawnej. Na pewno nam to wystarczy żeby dowiedzieć się jak to robić. Im więcej wiemy tym lepiej dla nas i dla naszej przyszłej spółki jawnej, którą chcemy założyć.