Jak działają środki ochrony roślin?

Jak działają środki ochrony roślin?

Rożnego rodzaju środki chemiczne lub biologiczne stosowane w rolnictwie do zabijania niepożądanych organizmów.

Chronią uprawy i ich produkty przed różnymi organizmami szkodliwymi, na przykład owadami uszkadzającymi liście lub owoce, niepożądanymi towarzyszącymi im chwastami lub szkodnikami. Grupa herbicydów, powszechnie znanych jako środki chwastobójcze, stanowi największą część używanych środków ochrony roślin. Większość środków ochrony roślin ma stosunkowo szerokie spektrum działania, więc nie można wykluczyć szkodliwych skutków ubocznych dla zwierząt i roślin, które nie są organizmami szkodliwymi. Dlatego też stosowanie środków ochrony roślin na dużą skalę i przyjazne dla środowiska wiąże się nie tylko z dużymi korzyściami dla produkcji rolnej, ale zawsze z dużym zagrożeniem dla przyrody, wód gruntowych i różnorodności biologicznej. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i nauki pozwoli ograniczyć wpływ rolnictwa na przyrodę.

Jak działają środki ochrony roślin?

Możliwość stosowania herbicydów w bardziej ukierunkowany i precyzyjny sposób umożliwia rolnikom bardziej produktywne gospodarowanie ziemią.

Eliminuje to potrzebę dodawania nowych gruntów do rolnictwa i zmniejsza wpływ herbicydów na rośliny inne niż docelowe. Herbicydy to tylko jedno narzędzie dostępne dla rolników do zwalczania chwastów. Dzięki zintegrowanemu podejściu do zwalczania chwastów, w połączeniu z wysokiej jakości nasionami i nowoczesnymi osiągnięciami naukowymi, mogą one pomóc w uprawie wystarczającej liczby upraw w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Środki ochrony roślin można stosować dla roślin rosnących w naszych ogrodach, gdzie także pomagają nam pozbyć się chwastów. Chemiczne opryskiwanie chwastów jest najdoskonalszym sposobem oczyszczenia zaatakowanego terenu różnymi wieloletnimi gatunkami chwastów. Stosuje się to szczególnie przed położeniem trawnika lub bruku. W tym przypadku stosuje się tak zwane herbicydy totalne, które usuwają wszystkie rośliny z danego obszaru. Oczywiście w rolnictwie stosowanych jest wiele różnych środków, takich jak przykładowo regulator wzrostu przenżyto ozime, a także inne zboża będą po zastosowaniu dawały lepsze plony.