Geodezja Rybnik – wszystko, co musisz wiedzieć

Geodezja Rybnik – wszystko, co musisz wiedzieć

geodezja Rybnik

Geodezja jako nauka zajmuje się zarówno badaniem oraz pomiarem Ziemi w ujęciu całej planety, jak i koncentruje się na mniejszych obszarach. Możemy zatem mówić odpowiednio o geodezji wyższej oraz niższej. Ta druga będzie szczególnie ważna w wielu dziedzinach naszego życia, zwłaszcza tych związanych z szeroko pojętym budownictwem. Interesuje Cię ten temat? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

Czym właściwie jest geodezja Rybnik?

Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google hasła: „geodezja Rybnik”, z pewnością znajdziemy namiary na wielu usługodawców. Możemy jednak również znaleźć nieco wiedzy, z którą warto zapoznać się choćby pobieżnie. Geodezja jako dyscyplina jest bowiem bardzo interesująca i obejmuje obszerny zakres działań.

Geodezja łączy w sobie elementy geometrii, matematyki, a także informatyki. W ogólnym naukowym ujęciu zajmuje się ona wyznaczaniem kształtów i rozmiarów Ziemi, wykorzystując w tym celu pomiary geodezyjne. W ujęciu matematycznym i fizycznym zaś, geodezja skupia się na tworzeniu modelu bryły powierzchni Ziemi oraz wyznaczeniem wzajemnego położenia punktów na jej powierzchni. A jak to wygląda, przechodząc do konkretów?

Otóż, geodezja obejmuje przykładowo takie zadania, jak pomiary wysokościowe, rozgraniczanie i podziały nieruchomości, sporządzanie różnorodnych dokumentacji dla celów prawnych, wykonywanie wyrysu z ewidencji gruntów, przygotowywanie map do celów projektowych (MDCP), inwentaryzacje czy też geodezyjną obsługę inwestycji. W tym ostatnim przypadku należy mieć na uwadze, że rola geodety będzie kluczowa na wszystkich etapach realizacji projektu.

geodezja Rybnik

Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia – na czym polega?

Czym jest tyczenie budynków i sieci uzbrojenia Gliwice? Jest to dość istotny etap prac budowlanych, który wykonuje się po otrzymaniu pozwolenia na budowę bądź też po zgłoszeniu prac budowlanych do odpowiedniego miejscowego wydziału budownictwa. W najprostszym ujęciu, polega ono na usytuowaniu inwestycji projektowanego budynku lub sieci na danym terenie zgodnie z dokumentacją projektową.

W celu wykonania tyczenia budynku konieczne jest udostępnienie geodecie wszelkich niezbędnych materiałów, takich jak projekt zagospodarowania bądź rzut fundamentów, a także innych dokumentów, które mogą zostać uznane za przydatne. Następnie wyznaczane są osie konstrukcyjne budowli, które oznacza się na ławach drutowych, jednocześnie uwzględniając położenie względem granic nieruchomości. W procesie tyczenia sieci uzbrojenia terenu wyznacza się natomiast położenie punktów charakterystycznych dla danego projektu, a więc takich jak punkty załamań przewodów, lokalizacji studzienek, hydrantów itp. Ważne jest, aby wszystkie czynności zostały wykonane w sposób jasny i czytelny.

Rezultatem tyczenia budynków jest szkic tyczenia. Umieszczany jest również odpowiedni wpis o wykonaniu tej czynności w dzienniku budowy. Ogół wszystkich czynności zazwyczaj zajmuje jeden dzień, niemniej jednak może to być uzależnione od złożoności i wielkości konkretnej inwestycji budowlanej, co oczywiście jest uzgodnione uprzednio z inwestorem.