Skuteczność i możliwości spektrometru ramana

Skuteczność i możliwości spektrometru ramana

Umożliwia on wykrywanie wykrywanie licznych narkotyków, jak i oznaczanie ilościowe kokainy i heroiny, w materii ponad 400 możliwych domieszek.

Chociaż przeprowadzono wiele badań dotyczących interakcji między kokainą a gatunkami biologicznymi, bardzo niewiele badań wskazuje na bezpośredni wpływ kokainy na widma Ramana. Metoda polega na nieelastycznym rozpraszaniu fotonów przez wzbudzenia oscylacyjne w wiązaniach molekularnych.

Skuteczność i możliwości spektrometru ramana

Nowoczesne podejście do detekcji narkotyków

Rozpraszanie Ramana jest szczególnie wrażliwe na drgania molekularne w cząsteczkach zawierających węgiel, wodór, azot i siarkę. Ponieważ proces jest silnie uzależniony od częstotliwości drgań, metoda ta jest skuteczna w wykrywaniu różnych rodzajów narkotyków, w tym pochodnych opium. Kiedy cząsteczki pochłaniają światło, mogą pochłaniać foton, który jest następnie rozpraszany z inną częstotliwością. Spektroskopia Ramana jest wykonywana przy użyciu lasera monochromatycznego (o pojedynczej długości fali), który przechodzi przez próbkę i wzbudza elektrony do wyższego stanu energetycznego. Rozproszone światło elektronów o wyższych energiach jest wykrywane i analizowane pod kątem częstotliwości odpowiadających określonej wibracji. Spektroskopia Ramana jest szczególnie skuteczna przy pomiarach próbek niewodnych, ponieważ rozpuszczalniki wodne i płyny biologiczne zakłócają proces. Rozproszone światło jest następnie ponownie absorbowane przez próbkę i wykrywane przez detektor.

Wzbudzenia wibracyjne można wykryć, gdy cząsteczka w próbce absorbuje foton, rozprasza go, a następnie ponownie absorbuje foton, aby powrócić do stanu podstawowego. Dzięki okolicznościom dotyczącym skuteczności i kompaktowości sprzętu zmiana na gruncie możliwości dokonywania detekcji będzie jak najbardziej możliwa. Brak rozeznania w materii tak ogromnie istotnej jak niniejsza z pewnością może prawdziwie zaszkodzić obsłudze sprzętu, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i przed podjęciem działań w kwestii zakupów nabrać stosownego rozeznania dotyczącego niuansów jego obsługi. Omawiany spektrometr Ramana to imponująca i skuteczna konstrukcja.