Czyste powietrze

Czyste powietrze

Każdy chce być zdrowy. Życzenie zdrowia to najczęściej wymieniane życzenie dla drugiej osoby. Każdy z nas dba o swoje zdrowie na swój sposób, ale nie wszyscy zdająsobie sprawęjak ważne po czystym jedzeniu i wodzie jest czyste powietrze.

Czyste jedzenie, czysta woda i czyste powietrze, to podstawy zdrowia człowieka. Powietrze jest najważniejsze, bo bez jedzenia można wytrzymać ponad miesiąc, bez wody kilka dni, bez powietrza natomiast zaledwie kilka minut.

Każde zanieczyszczenie tych podstawowych składników do życia powoduje utratęzdrowia i w konsekwencji szybszą śmierć. Z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera w Polsce około 50 tys. osób. Winowajcami przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia w powietrzu sąw większości przypadków indywidualne źródła ogrzewania gospodarstw domowych, w których przez niewłaściwe spalanie paliwa, spalanie niedozwolonych materiałów oraz przez niskąsprawność tych palenisk przyczyniają siędo tak znacznego zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Drugim powodem, przez który budynki muszą spalać większą ilość paliwa, jest przede wszystkim niska ich efektywność energetyczna budynków, wynikająca ze słabej jakości izolacji termicznej lub całkowitego jej braku.

Powietrze zanieczyszczone pyłem zawieszonym, o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra (PM2,5) jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia, gdyż jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu i zanieczyszczenie to może wpływać bezpośrednio i pośrednio na: nasilenie astmy, osłabienie czynności płuc, nowotwory płuc, gardła i krtani, miażdżycę, zaburzenia rytmu serca, zapalenie naczyń krwionośnych, nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym, niższą masą przy urodzeniu dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego.

W zanieczyszczonym powietrzu mamy również mieszaninę zawieszonych cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów (PM10). Ten typ zanieczyszczenia jest szkodliwy z uwagi na zawartość związków silnie rakotwórczych takich jak benzopireny, furany i dioksyny. Zanieczyszczenie to głównie wpływa negatywnie na układ oddechowy i może odpowiadać bezpośrednio za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni wpływa negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu.

Dlatego czyste powietrze jest tak ważne dla zdrowia dla nas samych i wszystkich żyjących w naszej okolicy.

Ze względu również na przepisy antysmogowe, które już obowiązują i będą coraz bardziej rygorystyczne, należałoby zacząć od wymiany starego nieefektywnego bezklasowego źródła ciepła oraz termomodernizacji całego budynku lub przynajmniej tych przegród budowlanych, które przynoszą największą stratę energii. Jeżeli jesteś jedną z osób, które zastanawiają się jak poprawić jakość powietrza w swojej okolicy i przy okazji obniżyć rachunki za stale drożejącą energięcieplną to mamy dla ciebie dobrą propozycję.

Z pomocą dla mieszkalnych budynków jednorodzinnych w tych przedsięwzięciach przychodzą różne programy termomodernizacyjne i dodatkowo ulga termomodernizacyjna. Największym ogólnopolskim programem jest program Czyste Powietrze, który obsługują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poszczególnych województwach. Głównym celem programu jest w pierwszej kolejności wymianastarych kotłów opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła zasilane gazem ziemnym lub prądem elektrycznym np. pompy ciepła oraz termomodernizacjębudynków przez ocieplenie ścian, podłogi, stropów, dachów, wymianęstolarki okiennej i drzwiowej, montaż rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Kto może być beneficjentem programu Czyste Powietrze?

Beneficjent jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zaświadczenia o dochodach dla beneficjentów z grupy II i III muszą zostać wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W programie Czyste Powietrze jest obecnie trzy grupy beneficjentów i w zależności, od grupy są przyznawane maksymalne kwoty dotacji:

 1. I grupa podstawowa. Beneficjent o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

 2. II grupa z podwyższonym poziomem dofinansowania. Średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w nie przekracza kwoty 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

 3. III grupa z najwyższą dotacją. Dochód na jednego członka domowego w gospodarstwie wieloosobowym wynosi do 900 zł netto lub do 1260 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Ile wynosi dotacja dla poszczególnych grup beneficjentów programu czyste powietrze?

 1. I grupa podstawowa.

  • 30 tys. zł gdy wymiany jest stary kociołna pompę ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (bez paneli fotowoltaicznych maksymalnie 25 tys. zł)

  • 25 tys. zł gdy wymiany jest stary kociołna kociołgazowy wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (bez paneli fotowoltaicznych maksymalnie 20 tys. zł)

  • 10 tys. zł na termomodernizację gdy w budynku jest już wymienione stare źródło ciepła na kocioł gazowy lub pompęciepła

 1. II grupa z podwyższonym poziomem dofinansowania.

  • 37 tys. zł gdy wymiany jest stary kociołna kociołgazowy lub pompę ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (bez paneli fotowoltaicznych maksymalnie 32 tys. zł)

  • 15 tys. zł na termomodernizację gdy w budynku jest już wymienione stare źródło ciepła na kocioł gazowy lub pompęciepła

 1. III grupa z najwyższą dotacją.

  • 69 tys. zł gdy wymiany jest stary kociołna kociołgazowy lub pompę ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (bez paneli fotowoltaicznych maksymalnie 60 tys. zł)

  • 30 tys. zł na termomodernizację gdy w budynku jest już wymienione stare źródło ciepła na kocioł gazowy lub pompęciepła

Więcej szczegółów można przeczytać na stronie o programie Czyste Powietrze.

Aby uniknąć straty czasu i kłopotów dobrym pomysłem jest umówienie się z audytorem energetycznym, który pomoże i wyjaśni wszystkie niuanse programu, pomoże wyborze optymalnego rozwiązania termomodernizacyjnego, dobierze odpowiednią grubość izolacji tak, aby była zakwalifikowana do zwrotu poniesionych nakładów w programie Czyste Powietrze.

Koszt audytu energetycznego do programu czyste powietrze to około 1000 zł, który to koszt jest w pełni zwracany z programu czyste powietrze w wysokości do 1000 zł. Więc jeżeli ktoś nie czuje się na siłach i obawia sięodrzucenia wniosku z powodu podania złych wartości tak, aby nie stracić dotacji, to warto umówić sięna wizytę audytora energetycznego.

Wykonywaniem audytów energetycznych z dużym doświadczeniem specjalizuje sięfirma CEB.COM.PL tel. 787583988. Oprócz rzetelnego i prawidłowego audytu energetycznego, który wspomaga proces przyznania dotacji, audytor energetyczny udzieli ewentualnych wskazówek remontowych tak, aby prace termomodernizacyjne przebiegły sprawnie bez popełniania błędów, które mogą generować dodatkowe niepotrzebne koszty.