Czym się różni tłumaczenie urzędowe i tłumaczenie przysięgłe

Czym się różni tłumaczenie urzędowe i tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe i tłumaczenie urzędowe może oznaczać różne rzeczy i nie zawsze łatwo jest rozróżnić, co jest wymagane w dokumentacji przez różne instytucje.

Jeżeli dokument urzędowy, formalny lub legalny został udokumentowany w jednym języku, ale musi być zrozumiany w innym języku, potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe lub oficjalne, czyli uwierzytelnione. Daje to organizacji wnioskującej pewność i bezpieczeństwo, że tłumaczenie jest dokładne i prawidłowe. Na przykład, jeśli para bierze ślub w jednym kraju, ale musi uznać to małżeństwo w innym kraju, może być potrzebne uwierzytelnione tłumaczenie aktu małżeństwa. Tłumaczenie przysięgłe może być również wykorzystywane do wniosków wizowych, zapisach do szkół, szkół wyższych i uniwersytetów, aktów małżeństwa, urodzenia i zgonu lub innych dokumentów prawnych, formalnych lub oficjalnych. Tłumaczenie przysięgłe jest również wykonywane przez profesjonalnych tłumaczy przysięgłych i jest następnie uwierzytelniane. Oznacza to, że tłumaczenia dokumentów są opatrzone pieczęcią jak tłumaczenie urzędowe, ale z dodatkiem listu certyfikacyjnego. List ten będzie zawierał dane dotyczące tłumacza lub firmy tłumaczeniowej, ich referencje zawodowe oraz oświadczenie o certyfikacji.

Tłumaczenie przysięgłe spełnia wymagania tłumaczenia urzędowego.

Z tego powodu wiele profesjonalnych firm tłumaczeniowych oferuje tylko tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenie przysięgłe jest często potrzebne w przypadku dokumentów prawnych i sądowych, ale są też inne okoliczności, w których mogą być potrzebne usługi takie jak tłumacz przysięgły Warszawa. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z oficjalnym lub prawnym organem, który poprosił o tłumaczenie dokumentu, aby dowiedzieć się, co jest wymagane. W przypadku zawarcia małżeństwa za granicą zazwyczaj wymagane jest tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia zagranicznego małżonka lub aktu zawarcia małżeństwa, jeśli ślub odbył się w innym kraju. W świecie biznesu istnieje wiele przypadków, w których potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe, na przykład gdy firma ma stosunki handlowe za granicą, powszechne jest wymaganie tłumaczenia przysięgłego certyfikatu założycielskiego, statutu i innych dokumentów wewnętrznych.